1. musikinstrumentsystematik

  musikinstrumentsystematik, indelning av musikinstrument i kategorier med vissa gemensamma egenskaper.
 2. Vi

  Vi, tidning grundad av Kooperativa Förbundet 1913 som Konsumentbladet, nuvarande namn sedan 1937, sedan 1988 utgiven av Vi Media AB ett bolag inom KF-koncernen.

 3. Weibull

  Weibull, släkt sannolikt härstammande från byn Vejbøl i Vedsteds socken i Sønderjylland.
 4. historiografi

  historiografi, term med dubbel innebörd, dels – särskilt i engelskt språkbruk – avseende historieskrivningens och historieforskningens produkter, dels – särskilt i modernt nordiskt språkbruk – avseende den vetenskapliga analysen av historieforskningen och historieförmedlingen.
 5. Kommunikationsdepartementet

  Kommunikationsdepartementet, del av regeringskansliet 1920–98.
 6. Försvarsdepartementet

  Försvarsdepartementet, del av regeringskansliet, tillkom 1920 då Lantförsvarsdepartementet och Sjöförsvarsdepartementet slogs samman.

 7. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 8. Kristina

  Kristina, Christina, född 8 december 1626, död 19 april 1689, drottning av Sverige 1644–54, dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg.

 9. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.