1. Omfale

  Omfale (grekiska Omphalē), i grekisk myt en lydisk drottning som köpte Herakles, då denne av Zeus dömts till en tids slaveri.
 2. Kumla kriminalvårdsanstalt

  Kumla kriminalvårdsanstalt, sluten riksanstalt (säkerhetsklass 1) för dem som avtjänar fängelsestraff.
 3. in effigie

  in effigie, rättshistorisk term.
 4. Erik Fredriksson

  Fredriksson, Erik, född 1943, fotbollsdomare.
 5. resning

  resning, inom juridiken ett särskilt rättsmedel som innebär att en dom som vunnit laga kraft kan ändras.
 6. autodafé

  autodafé, från 1481 den offentliga kungörelsen av domar över dem som förhörts av spanska inkvisitionen.
 7. Vilmar Ljungdahl

  Ljungdahl, Vilmar, 1892–1963, politiker (bondeförbundare), godsägare, finansminister i Pehrsson-Bramstorps regering juni–september 1936, riksdagsman 1943–48 (första kammaren).
 8. Ingólfur Arnarson

  Ingólfur Arnarson, 800-talet, Islands mytiske förste bebyggare.
 9. frivård

  frivård, den del av kriminalvården som inte är anstaltsvård.
 10. paragraf 12-hem

  paragraf 12-hem, särskilt ungdomshem , institution avsedd för ungdomar som omhändertagits med tvång enligt LVU eller av domstol dömts till sluten ungdomsvård.