1. Internationella brottmålsdomstolen

  Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court, ICC, Haag, internationell domstol som dömer i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. 

 2. flykting

  flykting, en person som lämnat sitt hemland på grund av risk för förföljelse. 

 3. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 4. Ulrike Meinhof

  Meinhof, Ulrike, född 7 oktober 1934, död 9 maj 1976, västtysk journalist och terrorist, en av ledarna för terroristgruppen Baader–Meinhof.
 5. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 6. Muslimska brödraskapet

  Muslimska brödraskapet, arabiska al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk (sunnitisk) organisation, grundad 1928 av Hasan al-Banna.
 7. fängelsesystem

  fängelsesystem, system för verkställighet av fängelsestraff och annat omhändertagande.
 8. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 9. Bangladesh

  Bangladesh, stat i Sydasien.

 10. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.