1. paragraf 12-hem

  paragraf 12-hem, särskilt ungdomshem , institution avsedd för ungdomar som omhändertagits med tvång enligt LVU eller av domstol dömts till sluten ungdomsvård.
 2. Alfred Ander

  Ander (egentligen Andersson Ander), Alfred, 1873–1910, den siste som avrättades i Sverige.

 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. Leif Olsson

  Olsson, Leif,Loket”, född 1942, programledare i radio och TV, konferencier och domare i handboll.
 5. alkoholistanstalt

  alkoholistanstalt, tidigare allmän benämning på vårdinstitution för personer med alkoholmissbruk.

 6. Torben Oxe

  Oxe, Torben,död 1517, dansk storman.
 7. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.
 8. skarprättare

  skarprättare är en person som är anställd av staten för att avrätta personer som dömts till döden.
 9. bödel

  bödel är en person som är anställd av staten för att avrätta personer som dömts till döden.
 10. belastningsregister

  belastningsregister är ett register med information om personer som dömts för brott och om de brott de har begått.