1. DASK

  DASK , Dansk aritmetisk sekvenskalkylator, den första dator som byggdes i Danmark, i bruk 1957.
 2. dask

  1dask subst. ~en ~ar ORDLED: dask-en
  Svensk ordbok
 3. daskig

  das`kig adj. ~t ORDLED: dask-ig
  Svensk ordbok
 4. dask

  2dask subst. ~et ORDLED: dask-et
  Svensk ordbok
 5. daska

  das`ka verb ~de ~t ORDLED: dask-ar SUBST.: daskande; 1dask
  Svensk ordbok
 6. fastlagsris

  fastlagsris, även påskris, ett björkris prytt med hönsfjädrar i bjärta färger som kan köpas på torgen före påsk.
 7. aga

  aga, kroppslig bestraffning av minderåriga eller underlydande i uppfostringssyfte.
 8. BESK

  BESK, förkortning för binär elektronisk sekvenskalkylator, Sveriges första elektroniska dator.
 9. grådaskig

  grå`daskig adj. ~t ORDLED: grå--dask-ig
  Svensk ordbok
 10. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.