1. demonstrationsfrihet

  demonstrationsfrihet, rätt att anordna och delta i demonstration på allmän plats.

 2. demonstration

  demonstration, protest eller meningsyttring som görs på ett uppmärksammat sätt, med förebild i den internationella arbetarrörelsens demonstrationer första maj.
 3. demonstrativa pronomen

  demonstrativa pronomen, definita pronomen som primärt används deiktiskt om någon eller något i talsituationen (Ta den här stolen!) men som också ofta används anaforiskt (Räntan har stigit och detta oroar regeringen.).
 4. demonstrativa adverb

  demonstrativa adverb, adverb som används deiktiskt eller anaforiskt, i svenskan t.ex. här, där, hit, dit, nu, då, därför, här- eller där- jämte preposition.
 5. demon

  demon, ond ande, särskilt i judisk, kristen och islamisk tradition.
 6. demon

  demon, bakgrundsprogram i operativsystem som arbetar utan styrning från användaren.
 7. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).
 8. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 9. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 10. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).