1. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 2. Nemesis

  Nemesis, grekisk gudinna eller demon som personifierade hämnd och straff, särskilt för hybris, övermod gentemot gudarna.
 3. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 4. Parvati

  Parvati, Pārvatī, vanligt namn på hinduismens stora Gudinna (Devi), gestaltad som god, mild och vänlig.
 5. Durga

  Durga, Durgā, gudinna inom hinduismen.
 6. djinn

  djinn, annan stavning av jinner, demoner i islamisk tradition.
 7. Maxwells demon

  Maxwells demon, hypotetisk liten varelse som enligt James Clerk Maxwell kan skilja snabba molekyler från långsamma i en gas.
 8. demonstrera

  demonstre´ra verb ~de ~t ORDLED: de-monstr-er-ar SUBST.: demonstrerande, demonstrering; demonstration
  Svensk ordbok
 9. demonstrationståg

  demonstrationståg [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-monstr-at-ions--tåg-et
  Svensk ordbok
 10. demonstrant

  demonstran´t subst. ~en ~er ORDLED: de-monstr-ant-en
  Svensk ordbok