1. replikation

  replikation är när en DNA-molekyl kopieras så att det bildas en ny likadan.
 2. basparning

  basparning är sammanhållningen mellan kvävebaser i till exempel de två kedjorna i DNA.
 3. Svante Pääbo

  Pääbo, Svante, född 1955, evolutionsgenetiker, sedan 1999 professor i evolutionär antropologi vid Max-Planck-institutet i Leipzig, Tyskland; son till Sune Bergström.

 4. guanin

  guanin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 5. cytosin

  cytosin är en kvävebas som finns i bland annat DNA och RNA.
 6. adenin

  adenin är en kvävebas som finns i bland annat DNA, RNA och ATP.
 7. tymin

  tymin är en kvävebas som finns i bland annat DNA.
 8. transkription

  transkription är när mRNA bildas som en spegelbild av en gen.
 9. proteinsyntes

  proteinsyntes är den bildning av proteiner som sker i celler.
 10. intron

  intron, del av en gen hos högre celler vilken inte innehåller information om ett proteins uppbyggnad.