1. uracil

  uracil är en kvävebas som finns i bland annat RNA.
 2. plasmider

  plasmider [uttalas plassmíder] är små, cirkelformiga bitar arvsmassa, DNA, som inte är kromosomer.
 3. Francis H.C. Crick

  Francis Crick var en brittisk biofysiker. Han föddes 1916 och dog 2004.
 4. polynukleotider

  polynukleotider, detsamma som nukleinsyror ( DNA och RNA).
 5. James D. Watson

  James Watson är en amerikansk biolog.
 6. Frederick Sanger

  Sanger, Frederick, 1918–2013, brittisk biokemist, verksam i Cambridge från 1943.
 7. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 8. meios

  meios [uttalas mejå´s] är celldelning där könsceller bildas.

 9. RNA-polymeras

  RNA-polymeras är ett enzym som katalyserar bildningen av RNA i den process som kallas transkription.
 10. Rosalind E. Franklin

  Franklin, Rosalind Elsie, 1920–58, brittisk biofysiker.