1. dubbelhelix

  dubbelhelix, dubbelspiral , vanligen benämning på strukturen hos DNA.
 2. dubbelspiral

  dubbelspiral, dubbelhelix , vanligen benämning på strukturen hos DNA.
 3. plastom

  plastom, den cirkulära arvsmassa (DNA) som finns i plastider.
 4. Escherichia

  Escherichia, släkte gramnegativa, stavformiga bakterier i familjen Enterobacteriaceae.
 5. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 6. polymeraser

  polymeraser, enzymer som katalyserar bildningen av DNA och RNA från nukleotider, se DNA-polymeras och RNA-polymeras.
 7. blåstjärnor

  blåstjärnor, arter av släktet Scilla i familjen sparrisväxter.
 8. VNTR

  VNTR, variable number tandem repeats, en form av repetitivt DNA.
 9. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.
 10. heteropolymer

  heteropolymer, polymer uppbyggd av fler än en typ av monomer.