1. piratkopiering

  piratkopiering är ett namn på olaglig kopiering av produkter som är skyddade av upphovsrätten.
 2. Bo Arne Vibenius

  Vibenius, Bo Arne, född 29 mars 1943, filmregissör, manusförfattare, producent och stillbildsfotograf.

 3. video

  video, förled med betydelsen syn-, bild-; vanlig benämning på teknik för upp- och inspelning av rörlig bild.

 4. biograf

  biograf, lokal för visning av film.
 5. dts

  dts, metod att digitalt registrera ljud.
 6. e-bio

  e-bio, elektronisk bio, benämning på all form av offentlig, digital visning av olika typer av rörliga bilder i biografer eller biografliknande lokaler.
 7. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 8. spelkonsol

  spelkonsol, apparat speciellt anpassad för datorspel.

 9. Kasper Holten

  Holten, Kasper, född 1973, dansk operaregissör.

 10. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.