1. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 2. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. Bonnier AB

  Bonnier AB, Stockholm, mediekoncern med verksamhet i ett flertal länder, för bokförlaget, se Bonniers.

 5. AB Svensk Filmindustri

  AB Svensk Filmindustri, SF, filmbolag, bildat 1919 genom sammanslagning av Svenska Bio och Filmindustri AB Skandia.

 6. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.
 7. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 9. Kungliga biblioteket

  Kungliga biblioteket, KB, Stockholm, Sveriges nationalbibliotek med huvuduppgift att samla in, bevara och tillhandahålla allt som trycks, spelas in och sänds i Sverige.