1. DVD-spelare

  DVD-spelare, apparat för uppspelning av DVD-skivor.
 2. diskett

  diskett, flexskiva, engelska floppy disk, äldre datorminne bestående av en böjlig plastskiva belagd med magnetiskt material, avsedd för lagring och transport av måttliga mängder data.
 3. DVD

  DVD, digital versatile disc (tidigare digital video disc), skiva för kompakt lagring av ljud, bild och data.
 4. skivavbildning

  skivavbildning, datafil som är en exakt kopia av innehållet i ett lagringsmedium.
 5. enhetsfack

  enhetsfack, hårdvaruplats med standardiserad storlek i en dator där interna enheter som hårddiskar och DVD-skrivare kan anslutas.
 6. bibliotek

  bibliotek, en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, handskrifter eller andra dokument som i allmänhet förvaras i för ändamålet anpassade lokaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.
 7. CD-spelare

  CD-spelare, CD-läsare, apparat för uppspelning av CD-skivor.
 8. bisfenol A

  bisfenol A, BPA, tekniskt viktig tvåvärd fenol, som framställs ur fenol och aceton genom en syrakatalyserad process.
 9. block

  block, i datorteknik en sekvens av bitar eller bytes som används för lagring av en datamängd eller överföring av data i ett meddelande.
 10. video

  video, förled med betydelsen syn-, bild-; vanlig benämning på teknik för upp- och inspelning av rörlig bild.