1. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.
 2. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 3. film

  film, sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik.
 4. disk

  disk, inom databehandling minnesenhet bestående av roterande skiva på vilken data är registrerade magnetiskt (t.ex. diskett, hårddisk) eller optiskt (t.ex. CD, DVD).
 5. Blu-ray

  Blu-ray, Blu-ray Disc ®, BD, format för lagring av data i digital form.
 6. guldskiva

  guldskiva, utmärkelse som skivbolag tilldelar en artist eller grupp när en skiva har sålts i ett visst antal exemplar, i Sverige vanligen 20 000 exemplar (i USA 500 000 exemplar).
 7. dts

  dts, metod att digitalt registrera ljud.
 8. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 9. projektor

  projektor, apparat med vilken man projicerar rörliga bilder (videoprojektor eller filmprojektor) eller stillbilder (diaprojektor) på en duk eller annan ljus yta.
 10. Alexandrinska biblioteket

  Alexandrinska biblioteket, Bibliotheca Alexandrina, bibliotek invigt i oktober 2002, beläget ca 200 m från platsen för det berömda antika biblioteket i Alexandria, alexandrinska biblioteket.