1. Charles G Dawes

  Dawes, Charles Gates, 1865–1951, amerikansk affärsman och politiker.
 2. Dawesplanen

  Dawesplanen, amerikansk plan 1924 för reglering av det tyska krigsskadeståndet efter första världskriget, utarbetad av Charles G. Dawes.
 3. dawa

  dawa, olika typer av missionerande verksamhet inom islam.
 4. Bruce Dawe

  Dawe, Bruce, född 1930, australisk poet.
 5. fluga

  fluga, konstgjort bete som används vid flugfiske.
 6. Juba

  Juba, italienska Giuba, flod i östra Afrika, bildad genom sammanflödet av Weyib, Genale och Dawa.
 7. Wheeler–Howard-lagen

  Wheeler–Howard-lagen, Indian Reorganization Act, amerikansk lag från 1934 som möjliggjorde ökat självstyre för indianfolken i reservaten.
 8. dhow

  dhow, arabiska dāwa, ett en- eller tvåmastat fartyg med latinsegel, skarp stäv, djup kri och högt akterdäck.
 9. Austen Chamberlain

  Chamberlain, Sir Austen, 1863–1937, brittisk politiker; jämför släktartikel Chamberlain (efter Daniel Chamberlain).
 10. mission

  mission, en religions gränsöverskridande verksamhet i avsikt att vinna och stödja nya anhängare.