1. Melchior von Grimm

  Grimm, Melchior von, 1723–1807, baron, tysk författare som skrev på franska.
 2. Charles Palissot de Montenoy

  Palissot de Montenoy, Charles, 1730–1814, fransk författare.
 3. Michel Jean Sedaine

  Sedaine, Michel Jean, 1719–97, fransk dramatiker.
 4. encyklopedisterna

  encyklopedisterna, benämning på den grupp författare och filosofer som medarbetade i Diderots berömda Encyclopédie, utgiven 1751 och framåt.
 5. Hans Mølbjerg

  Mølbjerg, Hans, 1915–2004, dansk författare och litteraturhistoriker.
 6. Julie de Lespinasse

  Lespinasse, Julie de, 1732–76, fransk författare och kulturperson.
 7. Jacques Turgot

  Turgot, Jacques, baron de l’Aulne, 1727–81, fransk nationalekonom och statstjänsteman, finansminister 1774–76.
 8. Louis de Jaucourt

  Jaucourt, Louis de, 1704–79, fransk författare.
 9. David Garrick

  Garrick, David, 1717–79, brittisk teaterman, legendarisk skådespelare.
 10. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.