1. ut pictura poesis

  ut pictura poesis, ett citat ur Horatius ”Ars poetica” vilket sammanfattar en viktig sida av den estetiska debatt som ägde rum mellan renässansen och 1700-talets mitt.
 2. teaterteori

  teaterteori, dels normativa teorier om teater: hur teater ”bör vara”, dels vetenskapliga teorier om teater: hur teater kan ”förstås”.
 3. Dmitrij Levitskij

  Levitskij, Dmitrij Grigorjevitj, 1735–1822, rysk konstnär, en av sin tids ledande ryska porträttmålare.
 4. skådespelarkonst

  skådespelarkonst, konstart där en aktör gestaltar fiktiva skeenden inför en publik.
 5. Antoine Denis Chaudet

  Chaudet, Antoine Denis, 1763–1810, fransk skulptör, tecknare och målare.
 6. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 7. Melchior von Grimm

  Grimm, Melchior von, 1723–1807, baron, tysk författare som skrev på franska.
 8. Charles Palissot de Montenoy

  Palissot de Montenoy, Charles, 1730–1814, fransk författare.
 9. Michel Jean Sedaine

  Sedaine, Michel Jean, 1719–97, fransk dramatiker.
 10. Hans Mølbjerg

  Mølbjerg, Hans, 1915–2004, dansk författare och litteraturhistoriker.