1. Eremitaget

  Eremitaget, museum för konst, kulturhistoria och arkeologi i Sankt Petersburg (tidigare Leningrad) i Ryska federationen, i anslutning till Vinterpalatset.
 2. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 3. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 4. teaterteori

  teaterteori, dels normativa teorier om teater: hur teater ”bör vara”, dels vetenskapliga teorier om teater: hur teater kan ”förstås”.
 5. form

  form, inom bildkonsten ofta tydlig, konkret gestalt, men formbegreppet gäller också t.ex. flytande och amorfa tillstånd – även t.ex. vågskum och dimma har form.
 6. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 7. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.