1. Jeanne Mammen

  Mammen, Jeanne, 1890–1976, tysk konstnär.
 2. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 3. Mars

  Mars var en romersk gud under antiken.
 4. Askungen

  Askungen är en folksaga som handlar om flickan Askungen.
 5. HIV

  HIV är det virus som kan leda till sjukdomen aids.

 6. tyska

  tyska är det språk som talas i Tyskland men också i Österrike och stora delar av Schweiz.
 7. Jules Sylvain

  Sylvain, Jules, pseudonym för Stig Hansson, 1900–68, kompositör av schlager och underhållningsmusik.
 8. Henrik VIII

  Henrik VIII var kung i England 1509–1547.
 9. ryska

  ryska är huvudspråket i Ryssland och talas också av många miljoner i de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

 10. WHO

  WHO, eller Världshälsoorganisationen, är en internationell organisation som är knuten till FN och övervakar hälsoläget i världen.