1. debattera

  debatte´ra verb ~de ~t ORDLED: de-batt-er-ar SUBST.: debatterande; debatt
  Svensk ordbok
 2. dispyt

  dispy´t subst. ~en ~er ORDLED: dis-pyt-en
  Svensk ordbok
 3. tvista

  tvis`ta verb ~de ~t ORDLED: tvist-ar SUBST.: tvistande; tvist
  Svensk ordbok
 4. doktorera

  doktore´ra verb ~de ~t ORDLED: dokt-or-er-ar SUBST.: doktorerande, doktorering
  Svensk ordbok
 5. doktorsavhandling

  doktorsavhandling [dåk`-] subst. ~en ~ar ORDLED: dokt-ors--av-handl-ing-en
  Svensk ordbok
 6. docent

  docen´t subst. ~en ~er ORDLED: doc-ent-en
  Svensk ordbok
 7. graduera

  gradue´ra verb ~de ~t ORDLED: gradu-er-ar SUBST.: graduerande, graduering
  Svensk ordbok
 8. disputation

  disputation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-put-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. utdefiniera

  u`tdefiniera verb ~de ~t ORDLED: ut--de-fini-er-ar SUBST.: utdefinierande, utdefiniering
  Svensk ordbok