1. Jan Einarsson

  Einarsson, Jan, född 1940, språkforskare, professor i nordiska språk i Lund och Växjö 1999–2008, en av de första företrädarna för svensk språksociologisk forskning.
 2. Einar Sjövall

  Sjövall, Einar, 1879–1964, läkare, professor i patologisk anatomi och rättsmedicin i Lund 1914–44.
 3. Einar Skavlan

  Skavlan, Einar,1882–1954, norsk tidningsman.
 4. Guðmundur Einarsson

  Einarsson, Guðmundur, 1895–1963, isländsk målare, skulptör och keramiker.
 5. Indriði Einarsson

  Einarsson, Indriði, 1851–1939, isländsk författare.
 6. Sigurður Einarsson

  Einarsson, Sigurður, 1898–1967, isländsk författare, lärare och (från 1946) kyrkoherde.
 7. Stefán Einarsson

  Einarsson, Stefán, 1897–1972, isländsk författare, professor i Islands språk och litteratur vid Johns Hopkins University i USA 1928–62.
 8. Elise Einarsdotter

  Einarsdotter, Elise, född 1955, pianist, kompositör och bandledare.

 9. Ármann Kristján Einarsson

  Einarsson, Ármann Kristján, 1915–99, isländsk författare och lärare.
 10. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.