1. Elis Eriksson

  Eriksson, Elis Ernst, 1906–2006, skulptör och bildkonstnär, brorson till Christian Eriksson, kusin till Liss Eriksson.
 2. Elis Erlandsson

  Erlandsson, Elis, 1884–1965, författare, präst.
 3. Elis Elmgren

  Elmgren, Elis, 1911–64, lyriker och litteraturkritiker (framför allt i Göteborgs-Tidningen).
 4. Elis Essen-Möller

  Essen-Möller, Elis, 1870–1956, gynekolog, professor i obstetrik och gynekologi 1909–35 i Lund; jämför släktartikel von Essen.
 5. Ludwig van Beethoven

  Ludwig van Beethoven var en tysk kompositör, en av tidernas mest kända.

 6. Lise Meitner

  Meitner, Elise ( Lise), 1878–1968, österrikisk-svensk kärnfysiker.
 7. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 8. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 9. sofister

  sofister, grekiska vishetslärare under 400-talet f.Kr., t.ex. Gorgias, Hippias från Elis och Protagoras.
 10. skepticism

  skepticism, i allmän mening en tvivlande attityd, i speciell mening en filosofisk åsiktsriktning.