1. Elisa

  Elisa, en av Israels profeter, se Elisha.
 2. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 3. Pyrrhon från Elis

  Pyrrhon från Elis, ca 365–ca 275 f.Kr., grekisk filosof.
 4. Bonaparte

  Bonaparte, ursprungligen en italiensk adelssläkt ( Buonaparte), av vilken en gren var verksam på Korsika från 1500-talets förra hälft.
 5. konservatism

  konservatism, samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra för att bevara.
 6. sofistik

  sofistik, grekisk vishetslära under 400-talet f.Kr.
 7. Elias

  Elias, mansnamn, grekisk form av hebreiska Ēlijā, med betydelsen ’(min) Gud är Jahve’.
 8. jazz

  jazz, äldre stavning jass, term lanserad på 1910-talet som benämning på dans- och underhållningsmusik spelad av musiker från New Orleans.
 9. Elis Regina

  Elis Regina, egentligen Elis Regina Carvalho Costa1945–82, brasiliansk sångerska.

 10. Elis Schröderheim

  Schröderheim (före adlandet 1759 Schröder), Elis, 1747–95, ämbetsman, ledamot av Svenska Akademien från 1786.