1. Xenofon

  Xenofon, grekiska Xenoph[small o, macron]´n, född ca 428, död 354 f.Kr., athensk militär och författare.
 2. Elis Schröderheim

  Schröderheim (före adlandet 1759 Schröder), Elis, 1747–95, ämbetsman, ledamot av Svenska Akademien från 1786.
 3. Ottar

  Ottar, RFSU:s tidskrift om sexualitet, samlevnad och samhälle, uppkallad efter förbundets grundare Elise Ottesen-Jensen.
 4. Elis Sandberg

  Sandberg, Elis, 1910–89, veterinärmedicine doktor, utövare av alternativmedicin.
 5. RFSU

  RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, organisation bildad 1933.
 6. Faidon

  Faidon (grekiska Faidōn), Phaidon, Phaedo, 400–300-talet f.Kr., grekisk filosof.
 7. Herkules

  Herkules, Hercules, stor nordlig stjärnbild väster (till höger) om Lyran, från Sverige bäst synlig på sommaren.
 8. kille

  kille, cambio, campio, kambio, kamfio, svenskt sällskapsspel med 42 speciella spelkort, onumrerade figurkort (tecknade i tarokkortens tradition) med viss inbördes ordning:
 9. Bernhard Elis Malmström

  Malmström, Bernhard Elis, 1816–65, författare, professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria i Uppsala från 1859, ledamot av Svenska Akademien från 1849.
 10. serologi

  serologi, term skapad när man i bakteriologins barndom på 1870-talet observerade att serum, den klara vätska som avskiljs när blod levrar sig, kunde användas för diagnostiska ändamål.