1. Emil Kleen

  Kleen, Emil, 1847–1923, läkare och skriftställare, son till Johan af Kleen.
 2. Emil Hildebrand

  Hildebrand, Emil, 1848–1919, historiker, riksarkivarie 1901–16; jämför släktartikel Hildebrand.
 3. Emil Hartmann

  Hartmann, Emilius ( Emil), 1836–98, dansk tonsättare, son till J.P.E. Hartmann.
 4. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 5. Emil Key

  Key, Emil, 1822–92, politiker, godsägare; jämför släktartikel Key.
 6. Emil Hácha

  Hácha, Emil, 1872–1945, tjeckoslovakisk jurist och politiker, under 1930-talet högsta förvaltningsdomstolens president.
 7. Émile Bertrand

  Bertrand, Émile, 1844–1909, fransk mineralog och petrograf.
 8. Emil Åberg

  Åberg, Emil, 1864–1940, konstnär.
 9. Emil Österman

  Österman, Emil, 1870–1927, konstnär.
 10. Emil Mörcke

  Mörcke, Emil, 1861–1951, militär, generallöjtnant 1923, statsråd 1914–17.