1. Emil Hultmark

  Hultmark, Emil, 1872–1943, konsthistoriker och samlare.
 2. Emil Olson

  Olson, Emil, 1876–1937, språkforskare, verksam vid redaktionen för Svenska Akademiens ordbok 1903–17, professor i nordiska språk i Lund från 1917.
 3. Émile Guimet

  Guimet, Émile, 1836–1918, fransk industriman och konstsamlare.
 4. Emile Berliner

  Emile Berliner var en amerikansk elektroingenjör.
 5. Emil Heilborn

  Heilborn, Emil, 1900–2003, fotograf, kusin till Helge Heilborn.
 6. Émile Roux

  Roux, Émile, 1853–1933, fransk bakteriolog.
 7. Emil Ludwig

  Ludwig, Emil, 1881–1948, tysk författare.
 8. Emil Wikström

  Wikström, Emil, 1864–1942, finländsk skulptör, utbildad i Åbo, Helsingfors, Wien och Paris.
 9. Emil Fjellström

  Fjellström, Emil, 1884–1944, skådespelare.
 10. Emile Griffith

  Griffith, Emile, född 1938, amerikansk boxare, född på Virgin Islands.