1. kolning

  kolning, framställning av träkol av ved och annat biologiskt material.
 2. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.
 3. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.

 4. bandy

  bandy, bollspel på is (naturlig eller konstfrusen) mellan två skridskoförsedda elvamannalag.
 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. flottning

  flottning, transport av lösa stockar i rinnande vatten ( strömflottning eller lösflottning) eller av virkesbuntar över sjöar eller längs en kust ( sjöflottning, havsflottning eller buntflottning).
 7. järn

  järn, metalliskt grundämne, över­gångs­metall i periodiska systemets grupp 8, känt sedan forntiden och den tekniskt och ekonomiskt viktigaste av alla metaller.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. rödfärg

  rö`dfärg subst. ~en ORDLED: röd--färg-en
  Svensk ordbok