1. fartyg

  fartyg, vattenburen farkost.
 2. fartygskonstruktion

  fartygskonstruktion, dels processen att konstruera och bygga fartyg, dels en utförlig beskrivning av fartygs konstruktiva utformning.
 3. nukleärt fartyg

  nukleärt fartyg, N/S , kärnenergidrivet fartyg, fartyg vars huvudmaskineri får sin energi från en kärnreaktor.

 4. LPG-fartyg

  LPG-fartyg (se LPG), tankfartyg särskilt utformat för transport av petroleumbaserade gaser, vanligen butan eller propan, utvunna ur naturgas eller genom raffinering av råolja.
 5. fartygsreaktor

  fartygsreaktor, kärnreaktor avsedd att driva fram ett fartyg.
 6. fartyg

  fa`rtyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: far--tyg-et
  Svensk ordbok
 7. Kubakrisen

  Kubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 8. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 9. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 10. Q-fartyg

  Q-fartyg, engelska Q-ship, handelsfartyg med dold bestyckning ( ubåtsfälla).