1. BORO-fartyg

  BORO-fartyg, fartygstyp för kombinationslast av bulk, olja och rullande enhetsgods (jämför rorofartyg).
 2. Pearl Harbor

  Pearl Harbor, amerikansk flottbas på ön Oahu, Hawaii; högkvarter för USA:s stillahavsflotta och anfallsmål för japanska flygstyrkor 7 december 1941.
 3. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 4. fartygsartilleri

  fartygsartilleri, artilleri uppställt på fartyg, se sjöartilleri.
 5. fartygstillstånd

  fartygstillstånd, tillstånd som behövs enligt fiskerilagstiftningen för att få använda ett fartyg i yrkesmässigt fiske.
 6. fartygstunnel

  fartygstunnel, i berg insprängd tunnel som utgör fortifikatoriskt skydd för fartyg i bas.
 7. fartygsreaktor

  fartygsreaktor, kärnreaktor avsedd att driva fram ett fartyg.
 8. fartygsläkare

  fartygsläkare, läkare som är ansvarig för sjukvård och hygien ombord på fartyg, vanligen passagerarfartyg eller större örlogsfartyg.
 9. Fartygsinspektionen

  Fartygsinspektionen, äldre benämning på Sjöfartsinspektionen.
 10. apostel

  apostel är enligt Bibeln en person som Jesus sänt ut för att sprida hans budskap.