1. våg

  1våg subst. ~en ~or ORDLED: våg-en
  Svensk ordbok
 2. skott

  skott [skåt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skott-et
  Svensk ordbok
 3. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 4. varv

  varv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: varv-et
  Svensk ordbok
 5. springa

  2spring`a verb sprang sprungit sprungen sprungna, pres. springer ORDLED: spring-er SUBST.: springande; spring (till 1), språng (till 1)
  Svensk ordbok
 6. galleri

  galleri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: gall-eri-et
  Svensk ordbok
 7. eld

  eld subst. ~en ~ar ORDLED: eld-en
  Svensk ordbok
 8. löpa

  1lö`pa verb löpte åld. lopp, löpt åld. lupit, pres. löper ORDLED: löp-er SUBST.: löpande, löpning (till 1 och 5); lopp (till 1), löp (till 1)
  Svensk ordbok
 9. skjuta

  skju`ta verb sköt skjutit skjuten skjutna, pres. skjuter ORDLED: skjut-er SUBST.: skjutande, skjutning (till 1,2 och 5); skytte (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. föra

  fö`ra verb förde fört, pres. för ORDLED: för-de SUBST.: förande
  Svensk ordbok