1. Goba

  Goba, stad i södra Etiopien; för belägenhet se landskarta Etiopien.
 2. Gobius

  Gobius, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fiskfamiljen smörbultar med ca 16 arter, varav en i Sverige, svart smörbult.
 3. Gobiesociformes

  Gobiesociformes, det vetenskapliga namnet på ordningen dubbelsugarartade fiskar.
 4. Gobi

  Gobi, nederbördsfattig och avloppslös högplatå i norra Kina och södra Mongoliet; ca 1 295 000 km 2.
 5. Gobioidei

  Gobioidei, det vetenskapliga namnet på underordningen smörbultslika fiskar.
 6. Gobiesocidae

  Gobiesocidae, det vetenskapliga namnet på familjen dubbelsugarfiskar.
 7. Gobiusculus

  Gobiusculus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fiskfamiljen smörbultar med en art, sjustrålig smörbult.
 8. gobelängull

  gobelängull, gobelinull, en stark, högglansig, elastisk och lockig ull från lantrasfår.
 9. Gobio

  Gobio, det vetenskapliga namnet på ett släkte karpfiskar med omkring tolv arter, varav en i Sverige, sandkrypare.
 10. Gobiidae

  Gobiidae, det vetenskapliga namnet på fiskfamiljen smörbultar.