1. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.

 2. pikrinsyra

  pikrinsyra, 2,4,6-trinitrofenol, giftigt, gult kristallint ämne, som framställs genom nitrering av fenol.
 3. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 4. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.

 5. Nelson Mandela

  Mandela, Nelson, född 18 juli 1918, död 5 december 2013, sydafrikansk statsman, president 1994–99.

 6. missne

  missne, Calla palustris, art i familjen kallaväxter.
 7. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 8. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 9. Marie-Antoinette

  Marie-Antoinette, 1755–93, fransk drottning, 1770 gift med sedermera Ludvig XVI, dotter till det tysk-romerska kejsarparet Frans I och Maria Teresia.

 10. Escherichia

  Escherichia, släkte gramnegativa, stavformiga bakterier i familjen Enterobacteriaceae.