1. rymdcentrerat gitter

  rymdcentrerat gitter, en typ av tredimensionellt punktgitter som används för att beskriva strukturer i de ortorombiska, tetragonala och kubiska kristallsystemen.
 2. reciprokt gitter

  reciprokt gitter , kristallin struktur i reciproka rymden.
 3. Bravais-gitter

  Bravais-gitter, samlingsnamn för de 14 möjliga ordningar av punkter i rymden som används vid beskrivning av symmetrin hos en kristallstruktur.
 4. gitter

  gitter [git´- el. jit´-] subst. gittret, plur. ~, best. plur. gittren el. ~na ORDLED: gittr-et
  Svensk ordbok
 5. transmissionsgitter

  transmissionsgitter, gitter avsett för genomgående ljus.
 6. gitterspektrometer

  gitterspektrometer, spektrometer i vilken ljuset analyseras med ett gitter.
 7. trappgitter

  trappgitter, detsamma som échellegitter.
 8. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 9. gitterkonstant

  gitterkonstant, avståndet mellan två ritsar i ett optiskt gitter (jämför gitter) eller mellan två plan i en kristall.
 10. Fraunhofer-diffraktion

  Fraunhofer-diffraktion , diffraktion som inträffar då man (med hjälp av linser) låter parallellt ljus falla in mot en spalt eller ett gitter.