1. kristall

  kristall, fast fas som byggs upp genom periodisk upprepning i tre dimensioner av ett arrangemang eller motiv av atomer.
 2. gitterpackning

  gitterpackning, periodisk anordning av icke-skärande sfärer med samma radie i Rn, det n-dimensionella rummet.
 3. gittervibrationer

  gittervibrationer, vanlig benämning på värmerörelsen hos atomerna i en kristall.
 4. gitterspektrograf

  gitterspektrograf, spektrograf där ljusets våglängdsuppdelning sker med hjälp av ett gitter.
 5. objektivgitter

  objektivgitter, grovt gitter av ogenomskinliga parallella stavar framför öppningen på ett teleskop.
 6. de Broglie-vågor

  de Broglie-vågor, kvantfysikalisk term för vågegenskaperna hos elementarpartiklar i rörelse.
 7. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.
 8. Henry Augustus Rowland

  Rowland, Henry Augustus, 1848–1901, amerikansk fysiker, mest känd för sin förbättring av gitterspektrometrar.
 9. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 10. Max von Laue

  Laue, Max von, 1879–1960, tysk fysiker, professor i Zürich 1912, senare i Frankfurt am Main och 1919 i Berlin (teoretisk fysik) samt 1951 chef för Max-Planck-institutet för fysikalisk kemi i Västberlin.