1. fast lösning

  fast lösning, termodynamiskt stabil lösning mellan två eller flera grundämnen som delar ett gemensamt gitter i sina legeringar.
 2. monokromator

  monokromator, apparat som producerar enfärgat, monokromatiskt ljus eller annan elektromagnetisk strålning genom att från ett mångfärgat spektrum utvälja ett smalt våglängdsintervall vid inställbar våglängd.
 3. upplösningsförmåga

  upplösningsförmåga, mått på hur väl man med ett optiskt instrument kan särskilja två tätt liggande objekt.
 4. formelenhet

  formelenhet, ett ämnes atomsammansättning i enklaste form.

 5. Per Højholt

  Højholt, Per, 1928–2004, dansk författare.
 6. Chinatown

  Chinatown, amerikansk film i regi av Roman Polanski (premiär 1974).
 7. Stina Ekman

  Ekman, Stina, född 1950, skulptör, professor vid Konsthögskolan i Umeå 1987–91 och vid Konsthögskolan i Stockholm 1992–96.
 8. ultraviolettspektroskopi

  ultraviolettspektroskopi, UV-spektroskopi, spektroskopisk metod som bygger på absorption av ljus inom våglängdsområdena 390–200 nm (nära UV) och 200–ca 150 nm (vakuum-UV).
 9. kvasikristall

  kvasikristall, fast material med vissa kristallika egenskaper, men som till skillnad från dessa inte uppvisar periodisk atomsymmetri i gitterstrukturen.
 10. kinoform

  kinoform, datorgenererat hologram som enbart påverkar fasen hos infallande ljus (se holografi).