1. spektroskop

  spektroskop, allmän benämning på instrument för studium av spektra inom främst optiska området med närliggande infraröda och ultravioletta avsnitt, men även inom röntgenområdet.
 2. X-enheten

  X-enheten, Siegbahn-enheten , enhet för röntgenvåglängd som ursprungligen definierades som 10 −13 m.
 3. Fourierspektrometer

  Fourierspektrometer, tvåstråleinterferometer, vanligen av Michelson-typ, använd för precisionsbestämning av ljusvåglängder med hög upplösning; jämför Fourierspektroskopi.
 4. krom

  krom, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kemiskt tecken Cr.
 5. molybden

  molybden, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 6, kromgruppen, kemiskt tecken Mo.
 6. vanadin

  vanadin, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5 (vanadingruppen), besläktat med niob och tantal, kemiskt tecken V.
 7. fotonkristall

  fotonkristall, periodisk struktur på mikronivå som är så uppbyggd att ljus som sänds in mot kristallen kommer igenom bara om det har vissa våglängder (färger) men inte om det har andra (”fotonbandgap”).
 8. Liberal Alliance

  Liberal Alliance, danskt politiskt parti (liberalt), grundat 2007.

 9. negativ temperatur

  negativ temperatur, i fysiken en temperatur under den absoluta nollpunkten, dvs. lägre än –273,15 °C eller 0 K (kelvin).
 10. nitrider

  nitrider, kemiska föreningar mellan kväve och andra grundämnen.