1. jongitter

  jo`ngitter subst. jongittret, plur. ~, best. plur. jongittren el. ~na ORDLED: jon--gittr-et
  Svensk ordbok
 2. idas

  i`das el. i´ds verb iddes itts, pres. ids äv. ides ORDLED: id-as
  Svensk ordbok
 3. förgäta

  förgä´ta verb, pret. förgat undviks, förgätit förgäten förgätna, pres. förgäter ORDLED: för-gät-er SUBST.: förgätande
  Svensk ordbok
 4. örngott

  ö`rngott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: örn--gott-et
  Svensk ordbok
 5. orka

  orka [år`-] verb ~de ~t ORDLED: ork-ar SUBST.: ork
  Svensk ordbok
 6. galler

  1gall´er subst. gallret, plur. ~, best. plur. gallren el. ~na ORDLED: gallr-et
  Svensk ordbok
 7. gåta

  gå`ta subst. ~n gåtor ORDLED: gåt-an
  Svensk ordbok
 8. gissa

  giss`a verb ~de ~t ORDLED: giss-ar SUBST.: gissande, gissning
  Svensk ordbok