1. Sonja Bergvall

  Bergvall, Sonja, 1907–89, förlagstjänsteman och översättare.
 2. Jamaica

  Jamaica, stat i Västindien.

 3. bildningsroman

  bildningsroman, romantyp vars tema är personens utveckling till en harmonisk helhet.
 4. kubism

  kubism, modernistisk konstriktning vars första skede inföll åren 1907–14, kubismens s.k. heroiska epok, med Paris som centrum och Braque och Picasso som pionjärer.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.