1. Paul Storr

  Storr, Paul, 1771–1844, brittisk silversmed, utbildad i London hos Andrew Fogelberg och verksam där 1792–1839.
 2. filmmusik

  filmmusik, musik som beledsagar film. Filmmusikens huvudfunktion är att tillföra filmen den känslomässiga dimension som bild, ord och ljud inte förmedlar med tillräckligt eftertryck.

 3. Elkington & Co. Ltd.

  Elkington & Co. Ltd., ledande brittisk firma för tillverkning av försilvrade metallvaror.
 4. Austin Dobson

  Dobson, Henry Austin, 1840–1921, brittisk poet och litteraturkritiker.
 5. Express

  Express, egentligen L’Express, fransk politisk veckotidning, etablerad i Paris 1953 av Jean-Jacques Servan-Schreiber och Françoise Giroud (1916–2003).
 6. George Crabbe

  Crabbe, George, 1754–1832, brittisk författare.
 7. Richard Hejll

  Hejll, Richard, 1889–1963, författare och översättare.
 8. Sadiq Khan

  Khan, Sadiq, född 1970, brittisk politiker (Labour), sedan 2016 borgmästare i London.

 9. Tuffa Viktor

  Tuffa Viktor, engelska Andy Capp, brittisk tecknad humorserie för dagspress, skapad 1957 av Reginald Smythe ( 1917–98).
 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.