1. äggblåsa

  äggblåsa, äggfollikel, follikel, hos ryggradsdjur en oocyt omgiven av ett eller flera lager av andra celler.
 2. teka

  teka, theca folliculi, höljet runt äggblåsan, Graafs follikel, i äggstocken.
 3. ovism

  ovism, teori härstammande från den nederländske läkaren Regnier de Graaf (1641–73), enligt vilken Eva och alla andra arters första honliga representanter i sina ägg bar äggen för alla kommande generationer, det ena i det andra, så att de nya individerna successivt utvecklades – bokstavligen vecklades ut – ur sina respektive ägg.
 4. anti-müllerskt hormon

  anti-müllerskt hormon, AMH, Müllerinhiberande substans, MIS, hormon som styr bland annat utvecklingen av könsorgan.