1. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.
 2. Gun Hägglund

  Hägglund, Gun, 1932–2011, programledare i TV.
 3. Gun Hellsvik

  Hellsvik, Gun, född Blomgren, 1942–2016, politiker (moderat).

 4. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 5. Alicia Vikander

  Vikander, Alicia, född 1988, skådespelerska och dansare.

 6. Jämställdhetsombudsmannen

  Jämställdhetsombudsmannen, JämO, 1979–2008 statlig befattningshavare med uppgift att tillse att jämställdhetslagen efterlevdes.
 7. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 8. James Bond

  James Bond, hjälte i en rad spionromaner och noveller 1953–66 av Ian Fleming.
 9. musikal

  musikal, musikteaterform som sammanfogar tal, sång och dans.
 10. guna

  guna , sanskrit guṇa, begrepp inom indisk (hinduisk) världsåskådning med sin mest pregnanta filosofiska innebörd inom samkhyasystemet.