1. gymnastik

  gymnastik, systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att stärka människan fysiskt och psykiskt.
 2. grafisk formgivning

  grafisk formgivning, grafisk design, den fas i planeringen av en trycksak (t.ex. en bok) då man bestämmer dess typografiska form, dvs. hur rubriker, textytor och bilder skall placeras för att helheten skall bli lättläst och estetiskt tilltalande.
 3. Uppsala

  Uppsala, centralort (stad) i Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 149 245 invånare (2016).

 4. Panama

  Panama, stat i Centralamerika.

 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. Paramount Pictures Corporation

  Paramount Pictures Corporation, amerikanskt filmbolag.

 7. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 8. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 9. hammerless

  hammerless [häm´-] subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hammer-less-en
  Svensk ordbok