1. Harrisburgolyckan

  Harrisburgolyckan, haveri av en kärnreaktor i kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg, Pennsylvania, USA, 28 mars 1979.
 2. Försvarets haverikommission

  Försvarets haverikommission, tidigare Flygvapnets haverikommission, utredde militära flygolyckor och olyckstillbud fram till 1978 då den uppgick i Statens haverikommission.
 3. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 4. utmattning

  utmattning, försvagning som uppkommer då ett material eller en komponent utsätts för upprepade belastningar som vid ett tillräckligt antal belastningsväxlingar leder till sprickbildning och i ett senare skede till utmattningsbrott.
 5. hållfasthetslära

  hållfasthetslära, läran om fasta kroppars beteende vid mekanisk belastning, vid påtvingad deformation (som t.ex. mekanisk formning) och till följd av växlande temperaturfält.
 6. dispasch

  dispasch, sjörättslig utredning av haveri och inträffade skador, som underställs en särskild juridisk tjänsteman, dispaschör.
 7. kärnenergisäkerhet

  kärnenergisäkerhet, begrepp som rör säkerheten framför allt i kärnkraftverk, men även i andra anläggningar där kärnenergi frigörs och utnyttjas.
 8. Concorde

  Concorde, fransk-brittiskt fyrmotorigt jetflygplan för 100 passagerare, utvecklat av British Aircraft Corp. och det franska Aérospatiale, konstruerat för marschfarter upp till dubbla ljudhastigheten.
 9. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 10. kraschpost

  kraschpost, område inom filateli: samling av post fraktad på tåg, båt, flygplan och liknande som råkat i haveri.