1. Bertil Pettersson

  Pettersson, Bertil, född 1932, författare.

 2. Nils Strindberg

  Strindberg, Nils, 1872–97, polarforskare, son till en kusin till August Strindberg, bror till Tore Strindberg.
 3. GH

  GH, förkortning för gemensamt haveri.
 4. PIO

  PIO (förkortning för engelska pilot induced oscillation), ofrivillig tippsvängning hos flygplan vilken beror på att piloten vid försök att parera en störning kommer i fas med svängningen och förstärker den i stället för att dämpa den.
 5. kavitet

  kavitet, hålighet, hålrum, fackterm inom flera områden, bl.a. mikrometerstort hålrum som bildas i kristallina material vid plastisk deformation.
 6. Akkats

  Akkats, underjordiskt vattenkraftverk i Lilla Lule älv vid dess utlopp ur Vájgájávvre (Vajkijaure), strax norr om Jokkmokk i Lappland.
 7. coleopter

  coleopter, luftfarkost med cirkulär vinge som omsluter en centralt placerad flygkropp.
 8. färdskrivare

  färdskrivare, utrustning för registrering och varaktig lagring av ett fordons användande.
 9. överljudsflygplan

  överljudsflygplan, flygplan som kan överskrida ljudets hastighet (machtal 1).

 10. flygsäkerhet

  flygsäkerhet, bedömd säkerhetsnivå vid användning av flygplan eller annan luftfarkost.