1. sjörätt

  sjörätt, samlingsbenämning på rättsregler för sjöfart och rederiverksamhet.
 2. Gripen

  Gripen, med Flygvapnets beteckning JAS 39, stridsflygplan ursprungligen byggt av Industrigruppen JAS AB.
 3. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 4. flygande tefat

  flygande tefat, hypotetisk rymdfarkost konstruerad och framförd av utomjordingar observerad av oss människor på jorden.
 5. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.

 6. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 7. katastroffilm

  katastroffilm, filmterm myntad på 1970-talet för filmer som oavsett genre lägger tonvikten på mer eller mindre spektakulära katastrofer.
 8. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 9. totalhaveri

  tota`lhaveri subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: tot-al--haveri-et
  Svensk ordbok
 10. maskinhaveri

  maski`nhaveri subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: mask-in--haveri-et
  Svensk ordbok