1. La Haye

  La Haye , det franska namnet på Haag, Nederländerna.
 2. ’s-Gravenhage

  ’s-Gravenhage, det officiella namnet på Haag.
 3. Jugoslavientribunalen

  Jugoslavientribunalen, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, en av FN inrättad domstol; se Krigsförbrytartribunalen i Haag.
 4. Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien

  Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien, Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, Jugoslavientribunalen, en av FN inrättad domstol, se Krigsförbrytartribunalen i Haag.

 5. ICC

  ICC, International Criminal Court, internationell domstol i Haag, se Internationella brottmålsdomstolen.
 6. PCA

  PCA, förkortning för Permanent Court of Arbitration, se Permanenta skiljedomstolen i Haag.
 7. ICJ

  ICJ, förkortning för International Court of Justice, se Internationella domstolen i Haag.
 8. internationell domstol

  internationell domstol, domstol som vanligtvis inrättats genom en internationell överenskommelse mellan stater.

 9. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker.
 10. Nederländerna

  Nederländerna, eller Holland som det ofta kallas, är ett land i nordvästra hörnet av Europas fastland.