1. Grödingegruppen

  Grödingegruppen, en kamratkrets grafiker som 1958–61 arbetade i Grödinge.
 2. Bent Faurschou-Hviid

  Faurschou-Hviid, Bent, Flammen, 1921–44, dansk motståndsman.
 3. FID

  FID, Fédération Internationale d’Information et de Documentation, Haag, internationell organisation, grundad 1895 med syfte att främja spridandet och utnyttjandet av främst teknik- och affärsinformation samt ekonomisk information genom internationellt samarbete, konferenser och kursverksamhet.
 4. tribunal

  tribunal, numera benämning bland annat på domstolar där man behandlar politiska brott, krigsförbrytelser och brott mot folkrätten, till exempel franska revolutionstribunalen, tribunalerna vid Nürnbergprocessen, Tokyoprocessen, Russelltribunalen samt Krigsförbrytartribunalen i Haag.

 5. Paul d’Estournelles de Constant

  d’Estournelles de Constant, Paul, 1852–1924, baron, fransk politiker.
 6. Hendrik Willem Mesdag

  Mesdag, Hendrik Willem, 1831–1915, nederländsk målare, främst känd för sina kust- och havsskildringar, utförda i en fri och bred penselteknik och med inriktning på det stoffliga snarare än på målerisk helhetsverkan.
 7. Warszawakonventionen

  Warszawakonventionen, internationell luftfartsöverenskommelse från 1929, ändrad i Haag 1955.
 8. Dionisio Anzilotti

  Anzilotti, Dionisio, 1867–1950, italiensk rättslärd, professor i juridik vid universiteten i Palermo, Bologna och Rom.
 9. EUSIDIC

  EUSIDIC, European Association of Information Services, oberoende intresseorganisation för producenter, förmedlare och användare av elektroniska informationstjänster, grundad 1970 och med säte i Haag.
 10. Gregers Gram

  Gram, Gregers, 1846–1929, norsk jurist och politiker (moderat), norsk statsminister i Stockholm 1889–91, 1893 och 1895–98.