1. Gustav III:s paviljong

  Gustav III:s paviljong, Konungens paviljong, kungligt lustslott på Haga, uppfört 1787–89 som provisorisk bostad åt Gustav III.
 2. Olof Tempelman

  Tempelman, Olof, 1745–1816, arkitekt, professor vid Konstakademien från 1779.
 3. Carl Bernhard Wadström

  Wadström, Carl Bernhard, 1746–99, entreprenör och filantrop.
 4. Ausevikristningarna

  Ausevikristningarna, ett av Nordens största hällristningsfält, med mer än 300 figurer, beläget i Flora, i Sogn og Fjordane fylke, Norge, i kontaktzonen mellan hav och fjäll, ett område med rikt bestånd av storvilt.
 5. fosnakomplexet

  fosnakomplexet (efter Fosna nära Kristiansund), samlingsbeteckning för de äldsta boplatserna längs kusten från Hordaland till Nordland i Västnorge.
 6. collage

  collage, inom litteraturen en text som består av en kombination av färdigt språkligt material med olika ursprung, t.ex. citat.
 7. metodism

  metodism, gren av den protestantiska kristenheten.

 8. Gunilla Bandolin

  Bandolin, Gunilla, född 1954, keramiker.
 9. Torbjörn Olsson

  Olsson, Torbjörn, 1916–98, arkitekt, delägare i AOS arkitekter AB.
 10. Timo Suomalainen

  Suomalainen, Timo, född 1928, finländsk arkitekt.