1. fegljus

  fegljus, ett ljusfenomen som enligt folktraditionen i bl.a. de nordiska länderna ansetts båda ett stundande dödsfall, när det visar sig t.ex. över ett hus.
 2. likvaka

  likvaka, vakstuga , likstuga, seden att vaka hos den döde, särskilt sista natten före jordfästningen.
 3. dödgrävare

  dödgrävare, förr benämning på en yrkesman som motsvarade nutidens kyrkogårdsarbetare.
 4. blåmåndag

  blåmåndag, även blå måndag eller svart måndag, en ursprungligen tysk, sedan 1600-talet känd benämning på måndagen i fastlagen, dvs. dagen före fettisdagen, då kyrkorummet kläddes i blått eller svart (sekundärt har namnet även kommit att beteckna måndagen i stilla veckan).
 5. Köpingsvik

  Köpingsvik, ort i Borgholms kommun, Öland (Kalmar län), 4 km öster om Borgholm.

 6. Östhammar

  Östhammar, centralort (stad) i Östhammars kommun, Uppland (Uppsala län), 70 km nordöst om Uppsala; 4 726 invånare (2016).

 7. Fröslundafyndet

  Fröslundafyndet, bronssköldar påträffade 1985 vid djupplöjning i en utdikad sankmark i Fröslunda, Sunnersberg socken, Västra Götalands län.
 8. likpredikan

  likpredikan, predikan med rötter i betraktelser över bibeltexter om död, liv och uppståndelse i anslutning till jordfästning.
 9. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 10. C.-H. Hermansson

  Hermansson, Carl-Henrik, 1917–2016, politiker, partiledare 1964–75 för Vänsterpartiet kommunisterna (vpk, till 1967 Sveriges kommunistiska parti, SKP), riksdagsledamot 1963–85.