1. Greta Wassberg

  Wassberg, Greta, 1905–96, schlagersångerska.
 2. falltal

  falltal, ett mått på α-amylasaktiviteten i mjöl eller kärna, som speglar mältningsgraden.
 3. blankvers

  blankvers, orimmad vers med fem jamber (◡−) per rad.
 4. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 5. Anders Österling

  Österling, Anders, född 13 april 1884, död 13 december 1981, författare, litteraturkritiker i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen och Sydsvenska Dagbladet, ledamot av Svenska Akademien från 1919, dess ständige sekreterare 1941–64, filosofie hedersdoktor 1927.
 6. begravning

  begravning, i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt omhänderta en avliden samt de därmed förknippade riterna.
 7. Södermanlands län

  Södermanlands län, län i östra Svealand.

 8. kaviar

  kaviar, saltad fiskrom, från början endast rom från fiskar av störsläktet.
 9. Ångermanland

  Ångermanland, landskap i Norrland.

 10. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.